Home

YMCA organiseert in de wijk Westenholte in Zwolle laagdrempelige activiteiten voor kinderen en tieners van 6-15 jaar, in samenwerking met de bewoners van de wijk.
Tijdens de activiteiten gaat het hierbij niet om presteren maar om een leuke en gezellige middag waarbij iedereen welkom is!
De YMCA wil hiermee een veilige plek creëren voor deze kinderen en tieners.
Samen lachen, talenten ontdekken en leren samenwerken is de kerngedachte van onze organisatie.
Op deze manier wil de YMCA een bijdrage leveren aan een samenleving waarin ruimte en aandacht is voor iedereen.
Op deze website kondigen wij de komende activiteiten aan maar plaatsen we ook verslagen en foto’s van activiteiten die al zijn geweest.

Onze activiteiten vinden plaats op verschillende locaties: op het Petuniaplein, in het Stinspark, in Het Anker enz.
Daar waar wij zijn, staat de YMCA beachvlag en zijn alle kinderen welkom om mee te doen.